Arkæologi i Israel

Arkæologi i Israel

De arkæologiske udgravninger og undersøgelser i området i og omkring Israel påbegyndtes allerede i midten af det 19. århundrede, hvor arkæologer og bibelforskere gennemsøgte området for at finde spor af de steder, der var nævnt i såvel Det Gamle Testamente som Det Nye Testamente. Først og fremmest var det forskere fra Storbritannien, Tyskland, Frankrig og USA – og ikke mindst jødiske og kristne forskere fra disse lande, der stod bag undersøgelserne.

Hen mod afslutningen af det 19. århundrede og ikke mindst i begyndelsen af det 20. århundrede – i den britiske mandatperiode 1917-1948 var omfanget af de arkæologiske studier meget omfattende. Efter Israels selvstændighed blev indsatsen yderligere intensiveret.

Den store erfaring, såvel israelske som andre internationale arkæologer har fået i forbindelse med udgravningerne, har dannet skole for de metoder, der nu anvendes over hele verden i forbindelse med oltids- udgravninger, hvor man jo i sagens natur mest har koncentreret sig om ruiner, potter og potteskår, redskaber o.l. I de seneste år er arkæologien også blevet til forskning i ernæring, sygdom, økonomi og handel. Og alle disse aspekter indgår nu, når man foretager en moderne arkæologisk undersøgelse.

Arkæologi i Israel drejer sig først og fremmest om en systematisk undersøgelse af alle landets historiske efterladenskaber fra og med den forhistoriske tid til afslutningen af den tyrkiske periode. Og det er – for nu at sige det populært – en meget blandet landhandel! Områdets historie fortæller om en række kulturer, som hver har efterladt sig aftryk.

De unikke geografiske former havde indflydelse på de allertidligste kulturer, som var tilstede i landet for ti-tusinder af år siden, hvor landet fungerede som en bro mellem flokke af jægere, som krydsede mellem Afrika og Europa. Deres hurtigt opsatte og hurtigt nedtagne lejre er der fundet rester af langs Jordandalen og i huler i Carmel og Gallilæa.

I de bibelske tider var landet stadig bro – denne gang mellem de opdukkende stormagter og storkulturer i de frodige flodområder, Mesopotamien, i dag Irak, og nildeltaets Egypten. Og siden Alexander Den Store indtog området, dannede det bro – geografisk og kulturelt mellem øst og vest.

Den arkæologiske research i Israel har også det særegne, at landet – som det fremgår af Bibelen – er jødernes og jødedommens åndelige og fysiske hjemsted, at kristendommens oprindelse var i Israel og at en række af kristendommens hellige steder findes her – samt at der også i den islamiske tradition er hellige steder i Israel.

Dog nævnes i Koranen ingen steder eller helligdomme, beliggende i Israel.

Men først og fremmest er Israel altså jødernes land. Og det fysiske og åndelige center for jødedommen. De historiske, kulturelle og religiøse forbindelser mellem det jødiske folk og det bibelske Israel er talrige og mangeartede.

Denne ubrudte forbindelse kan observeres overalt i landet: I de bibelske byer Hatzor, Megiddo, Gezer, Shomron, Be’er Sheva og Dan. I byerne fra tiden omkring Det Andet Tempel, Tiberias, Sepphoris, Gamla – og forterne Herodium og Masada, hvor jøderne kæmpede for deres frihed. I Judæas ørken ved Det Døde Hav, hvor essenesernes åndelige center blev fundet samt naturligvis Dødehavsrullerne, inklusive nogle af de første kopier af Torah (De Fem Mosebøger) blev fundet. Fra samme periode har man udgravet og researchet steder, der var forbundet med Jesu liv, Capernaum, Tabgha, hvor der også er efterladenskaber fra de første kirker fra den byzantinske periode.

Stederne for de store romerske og byzantiske byer som Caesarea, Beit She’an og Banias er blevet udgravet, og det samme er Negev-byerne Avdat, Halutza og Mamshit. Fra den muslimske periode er der ruinerne i Ramle og Khirbet al-Mafjar (Hishams Palads) i Jericho, og fra korsridder-perioden forter og byer som Akko, Caesarea, Belvoir, Castel og Qal’at Nimrod.

Jerusalem, Israels hovedstad, har været genstand for meget omfattende arkæologisk aktivitet, og mere end 5.000 års historie er blevet afsløret: I Davidsbyen murene omkring kanaanæernes by og ruiner af strukturer fra den gamle hovedstad i Det Forenede Kongerige, Israel, herunder sofistikerede underjordiske vandingssystemer. Fra perioden omkring Det Andet Tempel ruinerne langs den tilbageblevne mur ved Tempelbjerget, som står endnu, det, der er tilbage af de flotte boliger i Det øvre By i dagens Jødiske Kvarter af i Den gamle By – samt ruinerne af det, der blev tilbage, efter at romerne havde ødelagt Jerusalem i år 70. Hertil kommer i tusindvis af klippe-grave, nogle fornemt udsmykkede, som beviser storheden og rigdommen, der fandtes i den by, der blev ødelagt.

 I Jerusalem er der mangfoldige kirker og religiøse bygninger fra den byzantinske periode – den mest berømte er Gravkirken – “The Church og the Holy Sepulcher”, fra den muslimske periode moskeerne på Tempelbjerget og fra korsridder-perioden bymurene, kirkerne og de overdækkede markeder, fra mammeluk- og tyrkerperioden minareterne, som smykker skyline over Den gamle By. Murene omkring Den gamle By samt citadellet ved Jaffa Gate blev opført under den tyrkiske sultan, Suleiman.

 Der findes optalt mere end 20.000 anerkendte antikke steder i Israel, som er fredet og beskyttet ved lov. Hvert år er der dog en snes nye steder rundt om i landet, der føjes til fredningen. Kun én autoritet kan i dag give tilladelse til udgravning i landet – nemlig Israel Antiquities Authority (IAA), som har ansvaret for beskyttelsen af landets overvældende antikke rigdomme. IAA skal give tilladelse til nybyggeri – og har i øvrigt bemyndigelse til at standse byggeri. Staten Israel har ligeledes retten til at fragte særlige skatte til Israel Museum i Jerusalem, som bl.a. opbevarer Dødehavsrullerne.

 Israel bruger hvert år mange penge og megen energi i at sikre de ældgamle skatte for eftertiden, og gør meget ud af at så mange steder som muligt skal være tilgængelig for offentligheden.

Læse mere om hvad der foregår ved de store udgravninger, der er i gang – og giver den fulde historiske baggrund for den enkelte udgravning.

Udgravninger i Kfar Kana afslører boliger fra kong Salomons tid samt fra den romerske tid.

Omfattende udgravninger, forestået af israelske arkæologer, i Kfar Kana, som ligger nord for Nazareth, har afsløret ruiner af boliger dels fra Salomons kongerige, ca. 1.000 år før Kristi fødsel og dels fra den tidlige romerske periode et århundrede før Kristi fødsel. Arkæologer har fundet en del af en bymur, ligesom man har fundet adskillige husruiner. Yardenna Alexandre, som leder det arkæologiske team, oplyser, at man udover gamle murkonstruktioner har fundet mange potteskår, dyreknogler og et relief, som viser en mand med to krokodiller samt et keramik-segl, som har en løve som motiv. Beboerne i romertiden var de galilæiske jøder – og bosættelsen kendt fra Det Nye Testamente som som Kana i Galilæa.

Indbyggerne fra Salomons tid boede i igloo-formede huler, der – måske som følge af uroligheder – blev forladt, og først genbeboet i den tidligere romerske periode, og det er fra denne sidste bosættelse, at arkæologerne i en af hulerne har fundet en tunnel, hvor 11 store lagrings-krukker til madvarer stod – helt ubeskadiget hen. Yardenna Alexandre har den teori, at tunnelsystemet har været brugt til skjulesteder i forbindelse med den store revolte mod romerne i år 66 før Kristi fødsel.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret.